Doel

Eigenaar zoekt ruiter  Noord-Nederland: de ideale match

Wat is de aanleiding?

Het is algemeen bekend dat er bij nagenoeg alle stamboeken steeds minder kleine fokkers komen. Een van de redenen daarvan is dat het financieel moeilijker wordt een paard/pony op te leiden en in de sport te laten uitbrengen .  Tevens beschikt de kleine fokker  dikwijls niet  over adequate  opleidingsmogelijkheden en verkoop netwerken.

Er zijn veel getalenteerde ruiters/amazones, die heel graag willen rijden, niet over de financiële middelen beschikken om een paard/pony te kunnen kopen, maar ze wel willen opleiden voor de dressuur-, springsport of recreatie .

Enquête:

Voor ons, als werkgroep Noord Nederland, was deze aanleiding reden een enquête online te zetten en om uit te zoeken of er in Noord-Nederland behoefte en draagvlak bestaat voor een project, om zowel de kleine fokkers/eigenaren als de ruiters/amazones te ondersteunen bij het zadelmak maken, het laten opleiden en/of uitbrengen op wedstrijden en eventueel verkopen van hun paard/pony.

Hiervoor hebben we alle stamboeken en de sportorganisaties gevraagd of zij onze online enquête bij hun leden onder de aandacht wilden brengen. Binnen een week hadden wij meer dan 1200 reacties uit de drie Noordelijke provincies. De reacties waren, dat  ongeveer 400 kleine fokkers/eigenaren en ongeveer 800 ruiters/amazones behoefte aan ondersteuning hebben. Voor ons als enthousiaste werkgroep reden om voortvarend te werk te gaan.

Wat willen we dan precies?

Zadelmak maken: De kleine fokker/eigenaar krijgt de mogelijkheid zijn paard/pony vanaf drie jaar zadelmak te laten maken tegen een gereduceerd tarief bij een zadelmak maker naar keuze uit een door ons samengestelde poule van zadelmak makers. De zadelmak makers kunnen zich aanmelden om aan het project mee te willen doen en de werkgroep zal toetsen of ze  voldoende kwaliteit kunnen bieden om in de poule opgenomen te worden. Het zadelmak maken kan afhankelijk van de faciliteiten thuis of op andere locaties plaatsvinden.

Opleiden: Na het zadelmak maken  kan het paard/pony opgeleid worden door een ruiter/amazone , die zich bij ons heeft aangemeld en in de poule van ruiters/amazones is opgenomen. De opleiding kan betrekking hebben op het opleiden voor de dressuur- , springsport, allround of recreatie.

In een door ons aangeleverde  matchingovereenkomst  wordt  geprobeerd de ideale match tussen eigenaar , ruiter/amazone en paard/pony te maken. Ook wordt daarbij een verdeling van kosten en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Instructies: Voor instructies kan uit een poule van instructeurs worden gekozen . Ook hier tegen een gereduceerd tarief.

Vermarkten: Indien de eigenaar tot verkoop heeft besloten kunnen wij onze hulp aanbieden.

Paard/pony: Alvorens we aan een traject beginnen stellen we afhankelijk van de ambities van de eigenaar eisen aan de gezondheid van de dieren. Hiervoor kan de eigenaar weer tegen een gereduceerd tarief kiezen uit een poule van dierenartsen en gebitsbehandelaars.

Monitoring:  Wij ondersteunen  alle deelnemers door regelmatig contact te onderhouden en zullen hen faciliteren daar waar men behoeften heeft.

De pilot: Aanmelden

De provincie Fryslân is gestart met de pilot.  Groningen en Drenthe zijn inmiddels ook begonnen. Op de pagina aanbod paard/pony`s vind je ons huidige aanbod. Wanneer jij denkt een match te zijn voor 1 van deze paarden/pony en je voldoet aan de wensen die de eigenaar schept, meld je dan aan! Dat doe je door op de knop te klikken onder de advertentie, er verschijnt automatisch een e-mailvenster. Vergeet niet het aanmeldingsformulier van de site te downloaden en mee te sturen.

Bent u: eigenaar, ruiter/amazone, trainer/instructeur(-trice), dierenarts, gebitsbehandelaar of mogelijke sponsor schroom niet en meld u aan.

Leden van de werkgroep Noord-Nederland:

Fryslân: Doede Santema, Kim Jacobi. Sjouke Duinstra, Nella Bijlsma, Catja Beers en voor de Friese paarden Heleen de Haas

Groningen: Helen de Koning en Nisette Haringsma

Drenthe en kop Overijssel: Sonja Rasenberg, Maaike Slootweg, Paula Herweijer, Thea Mandemaker, Lisanne Veenje en Floor Vos

Scroll naar top